Rozciągłość południkowa i równoleżnikowaRozciągłość południkową i równoleżnikową obliczamy wzależności od tego, czy dane miejsce leży na 1, czy na 2 półkulach.
Przyjmijmy, że dany obiekt, którego chcemy obliczyć rozciągłość równoleznikową leży na półkuli wschodniej, w takiej sytuacji odejmujemy współrzędne punktu, który jest wysunięty najdalej na wschód od współrzędnych punktu, który leży najbliżej południka 0o. Gdyby obiekt był na półkuli zachodniej robimy na odwrót. A gdyby to miejsce leżało na 2 półkulach to dodajemy współrzędne punktów, które leżą najdalej na wschód i zachód.
Pokażę wam to na przykładzie Afryki, która leży na 2 półkulach:
51o26'E-Przylądek Hafun (najdalej na wschód wysunięty punkt Afryki)
17o30'W-Przylądek Zielony (najdalej na zachód wysunięty punkt Afryki)
51o26'+17o30'=68o56'-rozciągłość równoleżnikowa Afryki

Napiszę teraz jak obliczyć rozciągłość południkową.
A więc, gdy obiekt jest na 1 półkuli to robimy tak samo jak w przypadku rozciągłości równoleżnikowej, odejmujemy współrzędne punktu położonego najdalej np.na północ od współrzędnych punktu położonego najbliżej równika. Gdy punkt leży na południu robimy na odwrót. A gdy obiekt położony jest na 2 półkulach, to dodajemy współrzędne punktów najdalej wysuniętych na północ i południe.
Podam teraz przykład rozciągłości południkowej:
37o20'N-Przylądek Biały (najdalej na północ wysunięty punkt Afryki)
34o50'S-Przylądek Igielny (najdalej na południe wysunięty punkt Afryki) 37o20'+34o50'=72o10'-rozciągłość południkowa Afryki