SKALASkale mogą być różne: liczbowa, mianowana oraz liniowa.

Najpierw zajmiemy się skalą liczbową jej przykładem jest np. 1:22000000, 1:700000, 1:25000, 1:100000
Można ją uszeregować od największej do najmniejszej:
 • 1:25000

 • 1:100000

 • 1:700000

 • 1:22000000


 • Następnie opiszę wam skalę mianowaną. Można ją zamienić z cm na np. km lub m
  Podam teraz przykłady zamieniania:
  1:25000
  1 cm-25000 cm
  1 cm-250 cm (tzn. że 1 cm na mapie odpowiada 250 m w terenie)

  1:22000000
  1 cm-22000000 cm
  1 cm-220000 m
  1 cm-220 km

  1:700000
  1 cm-700000 cm
  1 cm-7000 m
  1 cm-7 km

  1:100000
  1 cm-100000 cm
  1 cm-1000 m
  1 cm-1 km

  Na końcu zajmiemy się skalą liniową. Pokaże wam kilka przykładów:(aby zobaczyć przykłady należy kliknąć) skala liniowa

  Można również obliczyć skalę za pomocą wzoru, gdy ma się długość rzeczywistą i długość na mapie.

  Przykłady obliczania skali:
  zad.1
  Długość rzeczywista rzeki wynosi 1320 km, a na mapie 6,6 cm. Oblicz skalę mapy.

  Dane:1320 km, 6,6 cm

  S=6,6cm/1320km
  S=6,6cm/132000000cm
  S=66cm/1320000000cm(po skróceniu otrzymamy)
  S=1/20000000
  UWAGA: obliczenia powinny być zapisane w ułamku
  1:20000000
  Odp. Skala mapy wynosi 1:20000000.

  zad.2
  Długość rzeczywista Kolorado wynosi 2900 km, a na mapie 7,25 cm. Oblicz skalę mapy.

  Dane:2900 km, 7,25 cm

  S=7,25cm/2900km
  S=7,25cm/290000000cm
  S=725cm/29000000000cm(po skróceniu otrzymamy)
  S=1/40000000
  UWAGA: obliczenia powinny być zapisane w ułamku
  1:40000000
  Odp. Skala mapy wynosi 1:40000000.